O firměZ-STYLE CZ a.s. byla založena na začátku roku 2009 jako ryze česká akciová společnost. Od počátku svého působení navazuje na zlínskou obuvnickou tradici a systematicky se věnuje vývoji a distribuci pracovní, bezpečnostní a volnočasové obuvi včetně poskytování služeb odborného poradenství v oblasti obuvnictví. Mottem společnosti je slogan pevně ukotvený v jejím logu: „Professional approach“.

Napříč všemi aktivitami uvnitř firmy i směrem ven vládne princip profesionálního a kompetentního přístupu. A právě díky důslednému naplňování tohoto motta společnost úspěšně rozšiřuje portfolio svých výrobků i cílových trhů a optimisticky směřuje vpřed čelit výzvám, které ji nabízí neustále se měnící jak obchodní, tak pracovní prostředí.

Společnost Z-STYLE CZ a.s. je členem České obuvnické a kožedělné asociace, zaměstnavatelského a profesního sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice. Dála je hrdým držitelem certifikátu „Komfortní obuv" , právě od zmiňované České obuvnické a kožedělné asociace.